SENIŪNAITIS - bendruomenės išrinktas asmuo, atstovaujantis vietos gyventojų interesus seniūnijoje, savivaldybės institucijose ar valstybės įstaigose. Visuomeniniais pagrindais veikiantis seniūnaitis renkamas 4 metams.

Veiklos ir teisės

Seniūnaičiai gali dalyvauti

 • Su seniūnaitija susijusių projektų rengime ir svarstyme
 • Susitikimuose su savivaldybės ir valstybės įstaigų atstovais
 • Svarstant klausimus dėl piniginės socialinės paramos skyrimo
 • Pretendentų į seniūno pareigas konkurso komisijoje
 • Seniūnaičių sueigose

Seniūnaičiai skatina gyventojus

 • Prižiūrėti teritoriją ir rūpintis aplinkos apsauga
 • Rūpintis pažeidžiamiausiais bendruomenės nariais
 • Organizuoti sveikatos, kultūros ir sporto renginius
 • Puoselėti (ne)materialųjį vietovės paveldą
 • Rengti ir taikyti bendruomenės saugumo priemones
Kiekvienų metų pabaigoje seniūnaičiai teikia juos išrinkusiems gyventojams praėjusių metų veiklos ataskaitą ir veiklos kryptis atienantiems metams.

Kaip viskas vyks?

Kandidatai į seniūnaičius neiškelti Marvelės, Karmelitų g., Gerovės skg., V. Krėvės pr. 2-ojoje, Kleboniškio, K. Baršausko g., Naujasodžio ir Ąžuolyno seniūnaitijose, rinkimai neįvyko.


Kviečiame rugsėjo 25⎯spalio 6 dienomis teikti naujus kandidatus į pakartotinius seniūnaičių rinkimus. Siūlyti
 • Kandidatų
  registracija
  Rugpjūčio 21⎯Rugsėjo 1 d. Siūlyti
 • Sąrašų
  paskelbimas
  Rugsėjo 4 d.
 • Balsavimas Rugsėjo 18⎯22 d. Balsuoti
 • Rezultatų
  paskelbimas
  Spalio 2 d. Rezultatai
 • II Rinkimų turas Spalio 16⎯20 (prireikus) Balsuoti
 • II Turo rezultatų paskelbimas Spalio 31 d. Rezultatai