Vietos savivaldos įstatymas
Kauno miesto savivaldybės seniūnaičių rinkimo tvarkos aprašas
Administracijos direktoriaus įsakymas dėl komisijų sudarymo
Duomenų tvarkymo politika
Potvarkis dėl pakartotinų rinkimų