Balsą už savo favoritą galės atiduoti pilnamečiai kauniečiai.
Seniūnaičiai renkami spalio 16⎯20 dienomis, balsuojant internetu, seniūnijose arba namuose.

Balsavimas

Spalio 16⎯20 D.
Balsuoti seniūnijoje gali visi pilnamečiai kauniečiai.
Spalio 16⎯20 d. ateik į savo seniūniją
Išsirink savo kandidatą
Pateik savo asmens tapatybės dokumentą
Pasirašyk rinkimų komisijos žurnale
Balsuok Užpildžius balsavimo lapą jis metamas į čia pat esančią balsadėžę.
Spalio 16⎯20 D.
Balsuoti internetu gali visi pilnamečiai kauniečiai, savo gyvenamąją vietą deklaravę iki šių metų rugsėjo 30 d. imtinai
Spalio 16⎯20 d. pasirink savo kandidatą
Paspausk balsavimo myguktą
Identifikuok save per Elektroninius valdžios vartus
Balsuok!
Spalio 18⎯19 D.
Seniūnaičius namuose gali rinkti neįgalieji, dėl ligos nedarbingi rinkėjai, 70 m. ir vyresni senjorai, negalintys dėl sveikatos būklės savo balso atiduoti seniūnijoje arba internetu.
Spalio 16⎯17 d. paskambink į savo seniūniją Seniūnijų kontaktai
Užsiregistruok balsavimui namuose
Spalio 18⎯19 d. Pateik asmens tapatybės dokumentą
Balsuok!
Pasirašyk rinkimų komisijos žurnale Užklijuotas vokas su jūsų balsavimo lapu atiduodamas vienam iš dviejų komisijos narių, kuris Jūsų akivaizdoje privalo jį anspauduoti seniūnijos antspaudu.
Jei rinkimų metu nepavyksta išrinkti visų seniūnaitijų seniūnaičių, pakartotiniai rinkimai trūkstamai pozicijai užimti vyksta pagal Rinkimų grafiką

Kandidatų paieška ir balsavimas

Įvesk savo adresą arba spausk ant gyvenamosios vietos žemėlapyje ir susipažink su pretendentais į seniūnaičius. Savo balsą gali atiduoti tik už vieną asmenį!

Petrašiūnų seniūnaitijos kandidatai